SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR - PODOBNÉ LÉČÍ PODOBNÉ

Zakladatelem klasické homeopatie je Samuel Hahnemann. Homeopatie respektuje skutečnost, že každý živý organismus je jiný. Homeopatická léčba se přizpůsobuje konkrétnímu pacientovi, jeho individualitě a jeho stavu. Léčba je efektivní a zároveň bezpečná. Homeopat léčí pacienta vždy jako celek, bere v úvahu souvislosti jeho onemocnění, nepřehlíží žádný problém, zabývá se skutečnou podstatou jeho problému. Homeopatické léky nikdy nevyvolávají vedlejší nebo nežádoucí účinky, jsou vhodné pro všechny pacienty. Pacient může být léčen jen homeopaticky, nebo může být homeopaticky podpořena jeho dosavadní léčba. Homeopatické léky nevyvolávají psychickou ani fyzickou závislost.

Homeopatie je způsob léčby, při kterém je využíván léčebný princip podobnosti: "Podobné léčí podobné" - " Similia similibus curentur". Léčebný princip podobnosti probouzí a aktivuje v organismu vlastní ozdravné mechanismy, které jsou zastavené nebo oslabené. Organismus se uzdraví vlastními silami. Homeopatické léky jsou vyrobeny z rostlin, živočichů, prvků, nemocí, léků, které používá alopatická medicína, apod. Homeopatické léky se připravují ve zředěné a potencované formě.

Konstituční homeopatie dobře léčí chronické nemoci - alergie, ekzémy, bolesti hlavy, únavu, nespavost, infekce, poruchy metabolismu, poruchy menstruačního cyklu, poruchy chování u dětí, atd. Je účinná i při léčbě vážnějších nemocí. Délka a kvalita působení homeopatie závisí na stádiu onemocnění a poškození. V pokročilých stavech je vhodne využít homeopatie jako podpůrné léčby. Konstituční lék dokáže pomoci také při akutních infekcích, při úrazech, poškození po očkování nebo při epidemiích nemocí. Nemá vedlejší účinky a je vhodná v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

Cílem klasické homeopatie je léčit nejen danou nemoc, ale především celkový stav člověka.

Preventivní užití je ochranou při chřipkových epidemiích nebo akutních infekcích, ale i podporou v psychicky náročných situacích.  Homeopatie nastoluje pocit tělesné i duševní pohody, pomáhá zvládat stres při životní zátěži.