Anhalonium Lewinii (kaktus)

Obraz léku

Strach ze ztráty vlastní existence. Pocit, že nemá kořeny. Chce se dostat daleko za své hranice. Falešné duchovní zážitky. Prodloužený čas, dezintegrovaný prostor, ochromená mysl a logické myšlení, přítomnost splývá s věčností, pocit narušení osobnosti, roste sebeuvědomění, jasnozřivost, věštectví, potřeba mluvit o svých prožitcích. Chorobná povídavost. Krásné iluze. Nedostatek strachu. Sluchové halucinace. Rezignace na život, sebevražedné myšlenky. Střídání povídavosti s mutismem, levitace s paralýzou, smích s pláčem.

Použití

Basedowova choroba, hypertenze, paraplegie, paralýza. Neuralgie trigeminu. Halucinace. Nespavost pro fantazie. Delirium. Hysterie. Migrény.